[Hỏi đáp] Mở công ty thu mua phế liệu cần những giấy tờ gì?

Bài viết chia sẻ chi tiết chuẩn bị mở công ty thu mua phế liệu, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì.

mở công ty thu mua phế liệu cần những giấy tờ gì

Có thể bạn cũng giống như Phương Linh cách đây hơn 10 năm. Bạn đang là chủ cơ sở thu mua phế liệu, hộ kinh doanh cá thể hoạt động thu mua phế liệu. Đang muốn tìm hiểu để thành lập chuyển đổi sang công ty thu mua phế liệu. Những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn các giấy tờ cơ bản để làm thủ tục thành lập mở công ty thu mua phế liệu.

Công ty thu mua phế liệu là gì?

Trước hết, công ty thu mua phế liệu cũng là công ty. Việc kinh doanh sẽ cần tuân thủ theo các quy định chung của pháp luật Việt Nam về kinh doanh. Cộng với lĩnh vực riêng đó là thu mua phế liệu.

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp của bạn, bằng hình thức công ty TNHH hoặc công ty Cổ Phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắt là Công ty TNHH. Đây là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biển ở nước ta.

Theo khoản 7 Điều 4 luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Những người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn.

Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

– Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Lựa chọn hình thức công ty TNHH hay công ty cổ phần để mở công ty thu mua phế liệu?

Hai hình thức công ty này đều phù hợp cho bạn có ý định mở công ty thu mua phế liệu. Sự khác nhau ở chỗ số người tham gia, và vốn góp theo % sở hữu công ty.

Tuy vậy, hình thức công ty cổ phần hiện nay phổ biến hơn. Do mang lại việc linh hoạt hơn trong vận hành sau này. Và cũng dễ thay đổi các chủ sở hữu theo % cổ phần vốn góp.

Còn nếu đội nhóm/gia đình của bạn có ít người tham gia thành lập công ty. Thì lựa chọn hình thức TNHH cũng hoàn toàn tốt. Về tính pháp lý và độ chuyên nghiệp thì hoàn toàn không có sự khác biệt nào cả.

Quy định riêng cho mở công ty thu mua phế liệu

Ngoài những pháp luật cơ bản về kinh doanh, thì công ty thu mua phế liệu cần có thêm các giấy tờ liên quan đến ngành nghề THU MUA PHẾ LIỆU mà bạn muốn kinh doanh.

Cụ thể là: Hoạt động kinh doanh phế liệu là hoạt động kinh doanh có thể gây tác động xấu đến môi trường mà không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nên theo quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ môi trường thì dự án về việc kinh doanh phế liệu này phải được lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điêu 19 Nghị định 18/2015 như sau:

Điều 19. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

 • a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường;
 • b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này;
 • c) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
 • d) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tai Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết biểu mẫu của hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và việc ủy quyền xác nhận cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Hiểu đơn giản bạn cần thêm 1 bản gọi là “KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”. Và gửi lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đó là Ủy ban nhân dân cấp Quận hoặc Xã. Nơi công ty hoạt động để xác nhận.

Download mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường cho công ty thu mua phế liệu tại đây.

Tổng kết về các loại giấy tờ cần để thành lập công ty thu mua phế liệu

Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 02);
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (giới hạn từ 02 đến 50 thành viên)

Hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 02);
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 02)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty cổ phần (Tối thiểu 03 cổ đông và không giới hạn tối đa số lượng cổ đông)

Hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 02);
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông công ty (Phụ lục I-7 Thông tư 02)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty ( Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Sau khi thành lập xong, cần gửi bản “KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” lên UBND Huyện/Quận để được xét duyệt và đi vào hoạt động.

Video hỏi đáp mở công ty thu mua phế liệu cần giấy tờ gì

Thuê công ty luật trợ giúp pháp lý mở công ty giúp bạn

Khi bạn muốn tiết kiệm thời gian, có thể dùng các dịch vụ trợ giúp pháp lý. Các công ty về luật có thể được bạn ủy quyền để làm thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu

Giá dịch vụ tùy thuộc vào các đơn vị khác nhau. Từ 5-20 triệu đồng.

Hợp tác cùng công ty Phương Linh – Chuyên thu mua phế liệu số lượng lớn

Trong trường hợp bạn cần mua/bán phế liệu nhanh, với số lượng lớn. Phương Linh sẵn sàng hợp tác cùng quý đối tác, quý bạn hàng gần xa để thu mua phế liệu số lượng lớn.

Phương Linh có thể trợ giúp các bạn toàn bộ về các loại giấy tờ cần thiết cho công tác thu mua phế liệu số lượng lớn. Đảm bảo quyền lợi, hoa hồng cao nhất cho quý đối tác/bạn hàng.

♻Phế Liệu Phương Linh♻

Viết một bình luận